Zorg Hospice

De liefdevolle zorg die de medewerkers de gast in de laatste levensfase bieden is gericht op optimale en zo menswaardig mogelijke kwaliteit van leven op lichamelijk, emotioneel, spiritueel en sociaal gebied.
Veel aandacht en ondersteuning is er ook voor het welbevinden van familie en/of mantelzorger(s) van de gast.

 Voor wie zijn we er?

In Hospice Deventer is de aandacht en zorg gericht op de terminale gast. Ondersteuning van naasten/mantelzorger(s) om deze levensfase van de gast zo goed mogelijk te laten zijn, hoort ook tot die zorg. Betrokken, goed opgeleide vrijwilligers bieden in samenwerking met professionals zorg en ondersteuning.

Zorg wordt gegeven door, daartoe getrainde en geselecteerde, vrijwilligers, die daarbij ondersteund worden door alle noodzakelijke (para)medische, verpleegkundige, psychosociale en pastorale professionals, zoals dat thuis ook zou gebeuren. Zorg vindt plaats op een concrete plek waar de gast en zijn naasten zich veilig, welkom en thuis kunnen voelen dankzij een heldere afstemming van wensen en verwachtingen en sluit aan bij de eigen regie van de gast en diens naasten.

Kwalitatief uitgangspunt voor de zorgverlening zijn de door de Inspectie Volksgezondheid (IGZ) benoemde randvoorwaarden voor verantwoorde zorgverlening en het kwaliteitskader van VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland).

Onze gastenkamers

In het hospice heeft iedere gast een eigen kamer met een oppervlakte van 30m2. Er zijn vier kamers. Elke gast kan de kamer naar eigen inzicht en smaak inrichten, zodat er een gevoel van thuis is. Een hoog/laag-bed, een slaapbank, een kledingkast en nachtkastje horen tot de vaste inventaris. Elke kamer heeft een eigen badruimte en eigen terras. De gast kan zelf de verwarming en ventilatie regelen. Gebruik van internet en televisie kan op de eigen kamer.

Financiële bijdrage

Voor bijdrage in de kosten voor verblijf vragen we van iedere gast een bijdrage van € 45,00 per dag. Hierin zijn ook de kosten voor maaltijden, koffie/thee, linnengoed, de was, schoonmaak en gebruik van internet en televisie opgenomen. Afhankelijk van de (aanvullende-)zorgverzekering kunnen deze kosten (geheel of gedeeltelijk) worden vergoed.
Het hospice is (in principe) toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen die kunnen aantonen dat zij moeite hebben de kosten te betalen. Zij kunnen een beroep doen op het gastenfonds.

Zorg en faciliteiten

Veel vrijwilligers zorgen voor de gast en de naasten. Elke vrijwilliger is zorgvuldig geselecteerd en heeft een training ontvangen om het werk zo goed en zo aandachtig mogelijk te doen. Zij werken nauw samen met  noodzakelijke (para)medische en verpleegkundige professionals zoals dat thuis ook het geval zou zijn. Ook professionele hulp op psychosociaal en pastoraal gebied is aanwezig.

Het hospice biedt een veilige en warme plek waar gast en naasten zich welkom en thuis voelen. Door een goede afstemming tussen zorgverleners en gast kan die de eigen regie over het verblijf houden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en verwachtingen van de gast en de naasten.

De zorg binnen het hospice:

  • wordt gegeven aan gasten die er verblijven in hun laatste levensfase om hun leven en dat van hun naasten zo draaglijk en menswaardig mogelijk te maken.
  • is kortdurend van aard (max drie maanden).
  • is gericht op het welbevinden van de hele mens en diens naaste omgeving.
  • is aandachtig gericht op kwaliteit van leven in de laatste levensfase, zowel op lichamelijk, emotioneel, spiritueel en sociaal gebied.
  • wordt gegeven door, daartoe getrainde en geselecteerde, vrijwilligers die daarbij samenwerken met alle noodzakelijke (para)medische, verpleegkundige, psychosociale en pastorale professionals, zoals dat thuis ook zou gebeuren.
  • vindt plaats op een concrete plek waar de gast en zijn naasten zich veilig, welkom en thuis kunnen voelen dankzij een heldere afstemming van wensen en verwachtingen.
  • sluit aan bij de eigen regie van de gast en diens naasten.

Aanmelden

U of een naaste, een arts of andere hulpverlener kan zich rechtstreeks bij een van de coördinatoren aanmelden voor verblijf in het hospice.
Verblijf in het hospice is in principe mogelijk voor iedereen die weet dat het levenseinde nadert.

Aanmelden