Vrijwilligers

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’: Het aanwezig zijn houdt ook in lichamelijke verzorging van de bewoners en het bieden van emotionele steun. Signalen die de vrijwilliger opvangt en die van belang zijn voor de kwaliteit of de continuïteit van de zorg of het zorgproces, worden doorgegeven aan de coördinator en een verpleegkundige.

 

Taken vrijwilligers

Vrijwilligers vervullen veel taken in het hospice, taken die gericht zijn op het welbevinden van de gast. Door aanwezig te zijn, lichamelijke zorg en emotionele ondersteuning te bieden, huishoudelijke taken te verrichten, boodschappen te doen is hun taak heel belangrijk. Signalen op verschillend gebied geven zij door aan collega’s, coördinatoren en mensen van de medische ondersteuning om zo de kwaliteit en continuïteit van de zorg en aandacht te waarborgen.

Vrijwilliger worden?

Om vrijwilliger te worden in Hospice Deventer is een opleiding of achtergrond in de zorg niet nodig. Voor een vrijwilliger wordt ingezet volgt hij/zij een cursus die door het hospice wordt geregeld.

Belangrijk is dat de vrijwilliger echte belangstelling heeft voor dit werk, inlevingsvermogen heeft en flexibel is.

De vrijwilliger werkt samen met de professionele zorg om de gasten te ondersteunen. Heel belangrijk is dat de vrijwilliger er is voor de gast en zijn naasten/mantelzorger(s). Dat hij/zij een luisterend oor biedt en aandacht heeft voor de gast.

Hebt u belangstelling voor een vrijwilligersfunctie? Of hebt u vragen over vrijwilligersfuncties?

Mail dan naar tanja@hospicedeventer.nl

 

 

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor een vrijwilligersfunctie? Of hebt u vragen over vrijwilligersfuncties?

Mail ons dan