Impressie

Onderstaande foto’s geven een beeld hoe het hospice er uit komt te zien.

Aanmelden

U of een naaste, een arts of andere hulpverlener kan zich rechtstreeks bij een van de coördinatoren aanmelden voor verblijf in het hospice.
Verblijf in het hospice is in principe mogelijk voor iedereen die weet dat het levenseinde nadert.

Aanmelden