Donaties

Stichting Hospice Deventer is een vrijwilligersorganisatie die financieel afhankelijk is van subsidies, donaties en andere giften.

Donaties

Eenmalige gift

Een eenmalige gift kan worden overgemaakt op rekening IBAN NL89 RABO 0189 8826 46, ten name van Stichting Hospice Deventer.

Hoe word ik donateur?

Donateur worden kan door periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal, half jaar, een jaar) een gift te doen.

Hoe kan ik een gift doen?

Wilt u Hospice Deventer steunen met een bijdrage dan kan dat door overmaking van uw bijdrage op

IBAN NL89 RABO 0189 8826 46, ten name van Stichting Hospice Deventer.

Nalatenschap

In een testament kan worden opgenomen dat legaat wordt geschonken aan Stichting Hospice Deventer.

ANBI

Stichting Hospice Deventer heeft een ANBI-status, het is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien u een periodieke schenking wilt doen, welke volledig fiscaal aftrekbaar is, kunt u dit kenbaar maken per email: info@hospicedeventer.nl.